tourA0110044up

Testovací jízdy

 

Vážení zákazníci, 

v tomto roce jsme se rozhodli zásadně rozšířit sortiment předváděcích motocyklů na téměř kompletní modelovou řadu BMW MOTORRAD.
Služby pro vás jsou nově rozděleny na zkušební jízdy a zapůjčení motocyklu, což jsou dva zcela odlišné produkty.

v tomto roce jsme se rozhodli zásadně rozšířit sortiment předváděcích motocyklů na téměř kompletní modelovou řadu BMW MOTORRAD.

Služby pro vás jsou nově rozděleny na zkušební jízdy a zapůjčení motocyklu, což jsou dva zcela odlišné produkty.

 

Jaký je účel testování motocyklu?

Testovací jízda odpoví na základní otázky, zda stroj odpovídá vzrůstu a potřebám jezdce, jaká je charakteristika motoru nebo zda je např. vhodný na jízdu ve dvou. Účelem testování motocyklů není dostat stroj na hranu nebo ho ničit. Tady v inveltu máme motorky rádi a podle toho se k nim chováme. Přidejte se k nám!

Jaké stroje si můžu vyzkoušet? 

Všechny, které jsou uvedeny v tabulce níže a nejsou aktuálně obsazené.

Jaký je systém testování?

Můžete si zvolit jeden nebo až dva stroje, které chcete testovat a porovnat v průběhu tří hodin. Doporučujeme s nimi jet stejnou trasu, kombinaci dálnice a silnic první i druhé třídy. Tak nejlépe poznáte, jaký stroj Vám více vyhovuje. 

Kolik testovací jízdy stojí?

Za otestování motocyklů zaplatíte 2000 Kč, které Vám následně vrátíme při koupi našeho motocyklu do jednoho měsíce od testovací jízdy. 

V jaký čas můžu motocykly testovat? 

V každý pracovní den a v sobotu od 8:00 do 11:00.

Kolik kilometrů můžu najet? 

Maximální počet najetých kilometrů při testování je 200 na každý motocykl. Volte chytře trasu!

Jaká je výše zálohy? 

10% z ceny motocyklu.

Jaká je spoluúčast?

10.000 Kč (v případě, že celková škoda nepřekročí 100 000,- Kč, při překročení této částky je to pak 10 000,- Kč + 10% z částky přesahující 100 000,- Kč)

Kam jet? 

Můžete např. objet následující okruh, který prověří stroj ve všech režimech.

 

V případě zájmu o předváděcí jízdu nebo zapůjčení motocyklu BMW z naší nabídky,nás prosím kontaktujte:

 

Adam Bajer
Prodejce motocyklů
Tel.: +420 257 117 520
E-mail:adam.bajer@invelt.com

Jan Švejnoha
Prodejce motocyklů
Tel.: +420 257 117 018
E-mail: jan.svejnoha@invelt.com 

Zdeněk Šubrt
Prodejce motocyklů
Tel.: +420 257 117 560
E-mail:zdenek.subrt@invelt.com 

Model:

Délka půjčení
Nájezd zdarma
Každý další km
Čas půjčení
Cena/Záloha

 

R 1200 GS LC

3 hodiny dva modely

250 km

5 Kč
8:00 - 11:00
2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

K 1600 GT

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

R nine T Racer

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

R 1200 RT

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

S 1000 R

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

F 800 GT

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

F 800 R

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

 

G 310 R

3 hodiny dva modely 250 km 5 Kč 8:00 - 11:00

 

2 000,- Kč/10% z ceny motocyklu

* cena zkušební jízdy bude po zakoupení motocyklu do tří měsíců po zkušební jízdě refundována
* motocykly dostupné od 1.4.2017

Právní doložka internetových stránek obchodní společnosti invelt - s.r.o.

 

Provozovatel internetových stránek:

Provozovatelem internetových stránek www.invelt.com (dále také jen jako „internetová stránka“) je obchodní společnost invelt - s.r.o., se sídlem Plzeň, Rokycanská 1422/111, PSČ 312 00, IČ 252 08 047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 8642.

 

Autorské právo a ochranné známky:

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

 

Ochrana osobních údajů:

Společnost invelt - s.r.o.  garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.invelt.com nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: …@invelt.com.

 

Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží:

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.

 

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran:

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. invelt - s.r.o. nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.

 

Užívání internetové stránky koncovým uživatelem:

Společnost invelt - s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.invelt.com, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.invelt.com předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost invelt - s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost invelt - s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.invelt.com využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.


Mimosoudní řešení sporů 

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. – spotřebitel je oprávněn se v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz

 

Copyright © 2010 - 2016 invelt s.r.o. Všechna práva vyhrazena!