„Serious touring“ – BMW F800 GT ti ukáže, jak zažít spoustu legrace se zdravým rozumem.

 

Stačí už jen nasednout a cesta může začít. Dynamicky konstruovaná F 800 GT nabízí neuvěřitelně přesvědčující dynamiku v jakémkoliv terénu – při průjezdu idylickými alejemi, alpskými průsmyky plnými zatáček stejně jako na nekonečných dálnicích. 
Stačí jen jedním pohybem přidat plyn a 90 PS se již postará o to, aby vás starosti každodenního života jen tak nedohonily. Vodou chlazený dvouválcový řadový motor s objemem 798 ccm zaručí při každé jízdě přesvědčivou dynamiku, z jejíž síly se můžete radovat i díky bezúdržbovému pohonu. Delší zadní kyvná vidlicea pevné odpružení jsou zárukou vysoké jízdní stability a fantastických ničím nerušených zážitků z jízdy. A bez nerovností na vozovce.
Samozřejmě, že je při této čiré radosti z jízdy zajištěna i kontrola a komfort. U F 800 GT se o to postarají podvozek a tři různé varianty výšky sedla, které každému řidiči zaručí tu správnou ergonomii. Kromě toho lze pomocí volitelného systému ESA (Electronic Suspension Adjustment) jedním stisknutím tlačítka zajistit tahové stupňové tlumení, kterým přizpůsobíte jízdu stavu každé vozovky. 
Bezpečnost je tím nejlepším průvodcem na cestách. Z tohoto důvodu je každý brzdný manévr v GT sériově podporován systémem ABS. A kdo by chtěl ještě více bezpečnosti, může si doobjednat volitelný systém ASC. 
A nyní už stačí opravdu jen nasednout! A nezapomenutelným zážitkům již nestojí nic v cestě.
Typické GT. Jízda bez konce.

Stačí už jen nasednout a cesta může začít. Dynamicky konstruovaná F 800 GT nabízí neuvěřitelně přesvědčující dynamiku v jakémkoliv terénu – při průjezdu idylickými alejemi, alpskými průsmyky plnými zatáček stejně jako na nekonečných dálnicích. 

Stačí jen jedním pohybem přidat plyn a 90 PS se již postará o to, aby vás starosti každodenního života jen tak nedohonily. Vodou chlazený dvouválcový řadový motor s objemem 798 ccm zaručí při každé jízdě přesvědčivou dynamiku, z jejíž síly se můžete radovat i díky bezúdržbovému pohonu. Delší zadní kyvná vidlicea pevné odpružení jsou zárukou vysoké jízdní stability a fantastických ničím nerušených zážitků z jízdy. A bez nerovností na vozovce.

Samozřejmě, že je při této čiré radosti z jízdy zajištěna i kontrola a komfort. U F 800 GT se o to postarají podvozek a tři různé varianty výšky sedla, které každému řidiči zaručí tu správnou ergonomii. Kromě toho lze pomocí volitelného systému ESA (Electronic Suspension Adjustment) jedním stisknutím tlačítka zajistit tahové stupňové tlumení, kterým přizpůsobíte jízdu stavu každé vozovky. 

Bezpečnost je tím nejlepším průvodcem na cestách. Z tohoto důvodu je každý brzdný manévr v GT sériově podporován systémem ABS. A kdo by chtěl ještě více bezpečnosti, může si doobjednat volitelný systém ASC. 

A nyní už stačí opravdu jen nasednout! A nezapomenutelným zážitkům již nestojí nic v cestě.

 

Typické GT. Jízda bez konce.

Právní doložka internetových stránek obchodní společnosti invelt - s.r.o.

 

Provozovatel internetových stránek:

Provozovatelem internetových stránek www.invelt.com (dále také jen jako „internetová stránka“) je obchodní společnost invelt - s.r.o., se sídlem Plzeň, Rokycanská 1422/111, PSČ 312 00, IČ 252 08 047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 8642.

 

Autorské právo a ochranné známky:

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

 

Ochrana osobních údajů:

Společnost invelt - s.r.o.  garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.invelt.com nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: …@invelt.com.

 

Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží:

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.

 

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran:

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. invelt - s.r.o. nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.

 

Užívání internetové stránky koncovým uživatelem:

Společnost invelt - s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.invelt.com, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.invelt.com předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost invelt - s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost invelt - s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.invelt.com využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.


Mimosoudní řešení sporů 

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. – spotřebitel je oprávněn se v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz

 

Copyright © 2010 - 2016 invelt s.r.o. Všechna práva vyhrazena!