Mobile Carehlavni2

BMW Motorrad MOBILE CARE.

Vždy na blízku.

 

BMW Motorrad Mobile Care je Vám k dispozici po celé Evropě.
BMW Motorrad stanovuje nová měřítka – i v servisních službách. Abyste se, dokonce i v případě poruchy, mohli na tento vysoký standard spolehnout, vyvinuli jsme pro Vás a váš motocykl BMW službu BMW Motorrad Mobile Care: výjimečný balíček mobilních služeb.
Neomezeně po celé Evropě.*
Na telefonních číslech:
844 666 333 v rámci ČR, nebo +420 222 803 447 ze zahraničí
Asistenční služba je Vám k dispozici společnosti BMW Motorrad 24 hodin denně, 365 dní v roce. Díky tomu je BMW Motorrad Mobile Care vždy první volbou – v případě poruchy by měla být Vaším prvním kontaktním partnerem!
Všichni první a další majitelé motocyklu BMW zakoupeného od autorizovaného dealera
BMW Motorrad v České republice mají ode dne prvního uvedení do provozu 5 let nárok využívat širokou nabídku služeb BMW Motorrad Mobile Care.ždy 

BMW Motorrad Mobile Care je Vám k dispozici po celé Evropě.

BMW Motorrad stanovuje nová měřítka – i v servisních službách. Abyste se, dokonce i v případě poruchy, mohli na tento vysoký standard spolehnout, vyvinuli jsme pro Vás a váš motocykl BMW službu BMW Motorrad Mobile Care: výjimečný balíček mobilních služeb.

Neomezeně po celé Evropě.*

 

Na telefonních číslech:

 

844 666 333 v rámci ČR, nebo +420 222 803 447 ze zahraničí

 

Asistenční služba je Vám k dispozici společnosti BMW Motorrad 24 hodin denně, 365 dní v roce. Díky tomu je BMW Motorrad Mobile Care vždy první volbou – v případě poruchy by měla být Vaším prvním kontaktním partnerem!

Všichni první a další majitelé motocyklu BMW zakoupeného od autorizovaného dealera BMW Motorrad v České republice mají ode dne prvního uvedení do provozu 5 let nárok využívat širokou nabídku služeb BMW Motorrad Mobile Care.

 

* BMW Motorrad Mobile Care platí v případě poruchy v následujících evropských zemích:

Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (vč. Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

 

 

Rozsah BMW Motorrad Mobile Care.

Vždy zůstanete mobilní – bez ohledu na to, co se stane. Jednoduše kontaktujte BMW Motorrad Mobile Care. Naši specialisté jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to jak ve Vaší zemi, tak i ve většině ostatních evropských zemí.

 

Nejlepší pomoc přichází jako na zavolanou:

Pomoc při poruše přímo na místě.

Pokud naši specialisté nemohou vyřešit problém po telefonu, přijede Vám na pomoc místní vůz BMW Servicemobil nebo Vám pomůže kvalifikovaný autorizovaný partner. BMW Motorrad Mobile Care, poté přebírá náklady za asistenci při poruše do 30 minut práce technika nebo do maximální výše 100 EUR.

 

Pomoc při defektu pneumatiky.

Také v případě defektu pneumatiky – pokud je to nutné – Vás při odstraňování problému organizačně podpoříme. Vzniklé náklady však nebudou hrazeny.

 

Pomoc v případě drobných událostí.

V případě drobných událostí, jako je např. ztráta klíče k motocyklu, naplnění nádrže nesprávným palivem, nebo když Vám dojde palivo, rádi Vám organizačně pomůžeme při odstraňování problému. Vzniklé náklady však nebudou hrazeny.

 

Zdarma a přesto k nezaplacení: 

Odtah k nejbližšímu servisnímu partnerovi BMW Motorrad.

Pokud porucha nemůže být odstraněna na místě, uhradíme náklady za odtah k nebližšímu servisnímu partnerovi BMW Motorrad. Pokud už nelze jinak, můžete pokračovat: Další cesta v taxíku. V případě poruchy Vám uhradíme jednu nebo více cest vozem taxislužby, až do výše 80 EUR.

 

Řidiči motocyklů BMW neprožijí bezesné noci:

Přenocování v hotelu.

Uhradíme náklady na hotel pro řidiče a spolujezdce, dokud nebudou dokončeny opravy, max. 4 noci (hotel kategorie do 4 hvězdiček) v případě, že k poruše došlo více než 50 km od místa Vašeho bydliště.

 

My vyměníme pár dílů, Vy na krátkou dobu motocykl:

Náhradní vozidlo k pokračování jízdy.

V případě poruchy za Vás také převezmeme náklady za náhradní vozidlo¹,² až do ukončení opravy až do 3 pracovních dnů plus víkend v České republice a až do 5 pracovních dnů plus víkend v zahraničí.

 

¹ Prosíme Vás o pochopení, že dostupnost služby se může měnit podle regionu a situace.

² Vezměte, prosím, na vědomí: dostupnost náhradních vozidel se může měnit v závislosti na regionu a situaci. Podmínky používání náhradních vozidel se řídí obchodními podmínkami konkrétních autopůjčoven.

 

Neomezená mobilita.

Pro zajištění Vaší plné mobility, obdržíte v případě poruchy, která se stala více než 100 km od místa vašeho bydliště a oprava trvá déle než 3 dny, kromě výše uvedených služeb, následující výhody (jednotlivé nebo kombinované) až do výše 650 EUR:

 

Mobilní i bez motocyklu:

Pokračování v cestě nebo návrat domů. Je-li to nutné, uhradíme Vám také náklady spojené s pokračováním v cestě, nebo s návratem domů

vlakem nebo letadlem, až do výše uvedené maximální částky.

 

Převezeme i váš motocykl BMW:

Vyzvednutí a přivezení vašeho motocyklu BMW.

Převezmeme náklady na vyzvednutí motocyklu do výše uvedené maximální částky. Pokud je to nutné, můžeme zorganizovat přivezení motocyklu, včetně úhrady do výše uvedené maximální částky.Pro zajištění Vaší plné mobility, obdržíte v případě poruchy, která se stala více než 100 km od místa vašeho bydliště a oprava trvá déle než 3 dny, kromě výše uvedených služeb, následující výhody (jednotlivé nebo kombinované) až do výše 650 EUR.

 

 

 

 

 

 

     

     

    Pro více informací kontaktujte náš prodejní tým BMW Motorrad nebo vyplňte a odešlete formulář v právé části obrazovky.

Invelt Praha

Jeremiášova 5

+420 257 117 222

praha@invelt.com

Přejete si více informací? Kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře, nebo na níže uvedených kontaktech.

Pobočka:
*Souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje mohou být použity k zasílání obchodních sdělení společnosti invelt a mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány touto společností jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli bezplatně odvolán písemnou formou e-mailem na adrese recepce@invelt.com.

Právní doložka internetových stránek obchodní společnosti invelt - s.r.o.

 

Provozovatel internetových stránek:

Provozovatelem internetových stránek www.invelt.com (dále také jen jako „internetová stránka“) je obchodní společnost invelt - s.r.o., se sídlem Plzeň, Rokycanská 1422/111, PSČ 312 00, IČ 252 08 047, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka C, oddíl 8642.

 

Autorské právo a ochranné známky:

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na této internetové stránce. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o. je nelze použít jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Není-li stanoveno jinak, obsah zveřejněný na této internetové stránce může být rozmnožován či rozšiřován pouze v nezměněné podobě, a to pouze k osobnímu neobchodnímu užití. Jakékoli jiné užití obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti invelt - s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

 

Ochrana osobních údajů:

Společnost invelt - s.r.o.  garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na stránky www.invelt.com nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména spojené s reklamou a propagační činností, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí a to na neomezeně dlouhou dobu. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: …@invelt.com.

 

Informace o nabízených automobilech a souvisejícím zboží:

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.

 

Odkazy na internetové stránky nebo informace třetích stran:

Na webových stránkách můžete naleznout odkazy na internetové stránky třetích subjektů, které Vám mají ulehčit přístup k dalším informačním zdrojům. invelt - s.r.o. nemůže tyto internetové stránky nijak ovlivnit a nepřebírá tedy ve vztahu k těmto internetovým stránkám třetích stran žádnou odpovědnost, neposkytuje v žádném ohledu záruky za materiály, informace a sdělení na těchto webových stránkách umístěné.

 

Užívání internetové stránky koncovým uživatelem:

Společnost invelt - s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.invelt.com, a to bez ohledu na příčinu. Prohlížení internetových stránek www.invelt.com předpokládá znalost charakteristik výpočetní techniky a internetu a srozumění s veškerými riziky spojenými s jejich užíváním. Společnost invelt - s.r.o. vybízí, aby každý uživatel těchto stránek učinil veškerá opatření na ochranu svých dat, přístupových údajů k účtům a programového vybavení. Prohlížení těchto stránek, jakož i dalších stránek, na které mohou odkazovat, je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele. Společnost invelt - s.r.o. nenese odpovědnost za škodu vzniklou použitím informací zde zveřejněných ani nástrojů zde nabízených ke stažení. Internetové stránky www.invelt.com využívají dočasné soubory („cookies“), jejichž ukládání na pevný disk počítače může uživatel zamezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče; tyto dočasné soubory lze z počítače rovněž kdykoliv odstranit.


Mimosoudní řešení sporů 

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce. Více informací na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . Poučení dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. – spotřebitel je oprávněn se v případě mimosoudního řešení sporu, kdy se nepodaří spor urovnat napřímo, obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha, web: adr.coi.cz

 

Copyright © 2010 - 2016 invelt s.r.o. Všechna práva vyhrazena!

Sledujte nás na Facebooku